Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2012

loveMYbike
Są takie wspomnienia, o których czasem nie chce się mówić, ale mimo to chce się o nich pamiętać.
Reposted frommefir mefir viaxoo xoo
loveMYbike
4294 d511 390
Reposted fromsorrelhorse sorrelhorse viaxoo xoo
loveMYbike
To jest piękna historia.
Tylko jeszcze się nie wydarzyła.
— ale wydarzy się. na pewno.
Reposted fromdudzia dudzia viaxoo xoo
loveMYbike
dobre dłużej się pamięta, 
złe - łatwiej się przypomina
— sentencje.pl
Reposted fromxoo xoo

July 28 2012

loveMYbike
1724 b907
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viainsomniia insomniia
loveMYbike
loveMYbike
3764 befe 390
Reposted fromhearted hearted viainsomniia insomniia
loveMYbike
Kobiety chcą tylko jednego: Wszystkiego!
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaToJaTylkoJa ToJaTylkoJa
loveMYbike
Ludzie czasem mówią, że czegoś "takiego" się po mnie nie spodziewali.. Cóż, nie moja winna, że mieli o mnie mylne przeświadczenia.
Reposted frommefir mefir viaToJaTylkoJa ToJaTylkoJa
loveMYbike
NASZE znaczy LEPSZE
— kochany
loveMYbike
mam zamiar być w chuj szczęśliwa, o tak.
loveMYbike
loveMYbike
Jak pięknie jest być Twoją. 
— enchantress

July 25 2012

loveMYbike
4866 49c8 390
Reposted fromaksamitt aksamitt viabrokensmile brokensmile

July 24 2012

loveMYbike
Zawsze bądź sobą, bo życie jest zbyt krótkie by udawać kogoś innego.
— Marta
Reposted fromnienormalnie nienormalnie vialoveeyouu loveeyouu
loveMYbike
2708 d823 390
Reposted fromajrin ajrin viamylifee mylifee
loveMYbike
9159 3539 390
przyjaciel nie zawsze jest w stanie cie podnieść , ale za to nie pozwoli ci upaść ♥
Reposted frommylifee mylifee
loveMYbike
loveMYbike
Żyj tak jak chcesz żyć, a zdanie innych miej w dupie.
Reposted frommylifee mylifee
loveMYbike
Ile razy wybaczasz komuś , tylko dlatego , że nie chcesz go stracić.
Reposted fromnienormalnie nienormalnie viamylifee mylifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl